Silikon LSR to ciekły silikon przetwarzany w pełni zautomatyzowanym procesie wtryskiwania. Przystosowane do tego celu wtryskarki wyposażone w specjalne formy, najczęściej wielogniazdowe, produkują w zasadzie bezodpadowo nie wymagające dalszej obróbki wyroby silikonowe. Dzięki temu produkcja tą technologią jest niezwykle wydajna i przyjazna dla środowiska (JSF SILICONE działa z wdrożonym systemem zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001).