Użyteczną właściwością silikonu jest obojętność powierzchni jego wulkanizatów, która jest wyraźnie antyadhezyjna i hydrofobowa. Z drugiej strony kauczuk silikonowy może być wulkanizowany z metalami i włóknami szklanymi dając bardzo silne połączenie.