Temperatura zapłonu typowych wulkanizatów silikonowych mierzona zgodnie z normą ASTM-D 1929-68, wynosi około 430°C, a temperatura spalania ok. 750°C. W czasie spalania gumy silikonowej pozostaje izolująca krzemionka. Dlatego nawet po pożarze izolacje z gumy silikonowej dalej przez pewien czas pełnią swoją funkcję.