Właściwości dielektryczne wulkanizatów silikonowych w temperaturze pokojowej są porównywalne z najlepszymi znanymi materiałami izolacyjnymi, ale guma silikonowa wyraźnie przewyższa pozostałe materiały w podwyższonej temperaturze (do 180°C) gdzie wiele z nich jest bezużytecznych. Bardzo dobre właściwości dielektryczne silikonu uzupełnia znakomita odporność na łuk elektryczny.