Pewne właściwości fizyczne wynikają z molekularnej struktury kauczuku silikonowego. W porównaniu z innymi elastomerami wulkanizaty silikonowe charakteryzują się wysoką przepuszczalnością gazów i cieczy. Przepuszczalność ta zależy oczywiście od warunków eksploatacji, takich jak temperatura, różnica ciśnienia itp. Ogólnie można przyjąć, że przepuszczalność gumy silikonowej jest około 100 razy większa niż butylowej (znanej z najniższej przepuszczalności).